خبر

خبر

خبر

محتوای خبر
شرکت توسعه سازند خورشید آب در سال 1393 با هدف افزایش بهره وری و راندمان مصرف آب درکشاورزی و به پشتوانه بیش از چهل سال تجربه مدیران این شرکت در زمینه تولید محصولات آبیاری ، انواع لوله های قطره چکان دار نرم ( لودن سیتی ) با عنوان سان واتر از سایز 6 الی 20 میلیمتر اقدام نموده است و با هدف پیشرفت کشاورزی و خودکفایی ملی و رفع نیاز به خارج ازکشوراقدام به تولید گسترده انواع لوله های آبیاری قطره ای با بالاترین تکنولوژی در ایران کرده است.