شماره تماس
02188547316

لوله های دریپردار "SUN-PC"

لوله های دریپردار "SUN-PC"
موجود

خلاصه


لوله های دبی ثابت PC

لوله های دریپردار سری SUN-PC، دریپر های آن بگونه ای طراحی شده اند که حتی در مسیرهای نا هموار و غیر مسطح و تغییرات فشار مانند یک رگلاتور عمل نموده و همواره میزان آبدهی در تمامی سطح لوله بصورت یکسان و یکنواخت تنظیم میباشد.
بکارگیری لوله های دریپردار سری PC SUN در مقایسه با سایر روشهای معمول (از قبیل انواع تیپها، قطره چکانهای ساده، انواع قطره چکانهای روی خطی و......) هم از جنبه اقتصادی و هم طول عمر بالاتر سیستم بسیار با صرفه تر خواهد بود.

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط