شماره تماس
02188547316

لوله های دریپردار "SUN"

لوله های دریپردار "SUN"
موجود

خلاصه


لوله های دریپردار "سان" غیر خود تنظیم یا دبی متغیر
این نوع از لوله های دریپردار، دریپر آنها بگونه ای طراحی و مونتاژشده اند که با بهره گیری از خاصیت جریان گردابی سرعت آب را در سطح دریپر به حداکثر میرساند که باعث حذف کلیه رسوبات رایج شود سپس عبور جریان آب از شیارهای مارپیچ گونه و سطوح فیلتراسیون ثانویه این جریان پرسرعت و متلاطم را به حداقل سرعت ممکن رسانده تا برابر میزان تعیین شده خروجی یا دبی دریپر آب مورد نیاز به مکان مورد نظر برسد.

 

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط